MITÄ ON LIIKKUVUUS?

Liikkuvuus ei ole venyttelyä

Ihmiset mieltävät liikkuvuuden usealla eri tavalla. Mitä sitten on liikkuvuus? Liikkuvuudella tarkoitetaan kehon nivelten liikelaajuutta, jonka itsenäisesti pystyy suorittamaan. Liikkuvuus on ominaisuus mikä koostuu nivelten liikkuvuudesta sekä lihasten ja niveltä ympäröivien kudosten venyvyydestä. Liikkuvuuteen vaikuttavia tekijöitä ovat mm. perimä, opitut tavat, hormonaaliset, hermostolliset tekijät. Usein mielletään, että myös ikä vaikuttaa liikkuvuuteen mutta harjoittelun avulla liikkuvuutta voidaan ylläpitää tai kasvattaa myös iän karttuessa. 

Liikkuvuus on harjoiteltava ominaisuus, joka on perusedellytys kaikelle tekemiselle sekä arjessa että urheilussa.

Miksi liikkuvuudesta ei löydy tietoa?

Liikkuvuus on terveyskunnon ja urheilun yksi harmaista osa-alueista, jonka merkityksestä tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvylle löytyy vain vähän tutkimustietoa. Tämä johtuu siitä, että kehon kokonaisvaltaista liikkuvuusmittausta ja dataa ei aikaisemmin ole ollut. Mittauksia on suoritettu vain yksittäisiin kehon osiin, jolloin kehon kokonaisliikkuvuus on jäänyt mittaamatta. Usein myös nämä mittaukset ovat olleet silmämääräisiä tai tuloksia ei ole määrätietoisesti kirjattu ylös. Tiedon määrä ja kiinnostus liikkuvuutta kohtaan on nyt kuitenkin alkanut kasvamaan, sillä on huomattu että, liikkuvuudella on merkittävä vaikutus yleiseen hyvinvointiin ja suorituskykyyn. 

TE3 Oy on yksi alan pioneereista liikkuvuuden mittaamisessa, analysoinnissa ja harjoittelussa. TE3:n kehittämällä koko kehon liikkuvuusanalyysillä on suoritettu jo yli 6000 mittausta. 

Miten liikkuvuutta voi kehittää?

Laajoilla liikeradoilla, hallitusti suoritetut liikkeet, lisäävät säännöllisesti tehtynä liikkuvuutta eli mobiliteettiä. Esimerkiksi lihaskuntoharjoitteet voidaan suorittaa maltillisilla kuormilla tai oman kehon painolla niin että liikkuvuusominaisuudet kehittyvät. Liikkuvuus ei siis ole venyttelyä, vaikka se usein venyttelyksi mielletäänkin. 

TE3 Älykepillä tehdyissä liikkuvuusmittauksissa on huomattu, että dynaamisilla liikkeillä tehdyt liikkuvuusharjoitteet ovat tehokkaampia ja tuovat nopeammin tulokset. Samalla kehittyy myös kehon tuki liikkeelle eli stabiliteetti sekä kehon motoriikka eli liikkeen ja hermoston yhteispeli. 

Liikkuvuus on kehittyvä ja ylläpidettävä ominaisuus mikä poikkeaa huomattavasti esim. voimaharjoittelusta. Voimaharjoittelussa tuloksia voi saada jo 2-3:lla harjoituskerralla viikossa, mutta liikkuvuus kehittyy parhaiten kun sitä harjoitellaan päivittäin. Liikkuvuusharjoittelua voi verrata esim. hampaiden pesuun jolla ylläpidetään hampaiden kuntoa. Liikkuvuusharjoittelulla ylläpidetään kehon suorituskykyä, jotta vältytään ongelmilta ja suorituskyky ei laske.

TE3 Oy:n tutkimuksissa ja data analytiikassa sekä yritysten ja yliopistojen kassa suoritetuissa yhteistyöhankkeissa on tehty huomioita, että jo 10 min päivittäisellä harjoittelulla saavutetaan merkittäviä tuloksia kehon liikkuvuuden kehittymisessä. Tuloksia saavutetaan iästä ja taustoista riippumatta olipa kyseessä sitten istumatyöläinen, urheilija, nuori tai vanha. 

Dynaamisesti tehdyssä liikkuvuusharjoitteessa kehittyy sekä liikkuvuus eli mobiliteetti, tukevuus eli stabiliteetti sekä kehon motoriikka eli liikkeen ja hermoston yhteispeli.

Mitä hyötyä liikkuvuudesta on?

Liikkuvuus on kaiken liikkeen ja suoritusten perusta. Se vaikuttaa mm. urheilussa suorituskykyyn, tekniikkaan ja voimantuottoon ja istumatyöläisellä rentoon istuma- ja kävelyasentoon. Kehon riittävä liikkuvuus vähentää myös niveliin kohdistuvaa rasitusta, sillä kuormitus tapahtuu symmetrisemmin ja jakautuu tasaisemmin. Tämä taas vähentää mm. kivun ja vammojen riskiä. Hyvä liikkuvuus mahdollistaa myös laajemmat liikeradat vähemmällä lihasrasituksella, koska omien kudosten aiheuttama vastus on vähäisempää. Toisin sanoen liikkuvuuden puute jarruttaa liikettä.

Huono liikkuvuus voi esim. vaikeuttaa istuma-asentoa ja lisätä kehon jänistystiloja. 

TE3 Oy 

 • Pioneeri liikkuvuuden mittausteknologiassa, analysoinnissa ja harjoittelussa
 • TE3-Älykeppi on patentoitu Suomalainen innovaatio, jolla voi mitata ja harjoittaa liikkuvuutta ja motoriikkaa.
 • Perustettu 2016 ja digitalisoidut koko kehon liikkuvuusanalyysit 2019
 • Takana on jo yli 6000 analyysiä terveys- ja liikunta-alan ammattilaisten tekemänä
 • Founderit Jarkko Kortelainen & Ari Laakkonen.

Kirjoittanut: Liikkuvuusekspertti Jarkko Kortelainen

 • Liikunnanohjaaja AMK
 • 16 vuoden kokemus liikunta- ja hyvinvointialan kehittämisessä
 • 2006-2018 Founder Fustra (500.000 myytyä yksilövalmennus tuntia)
 • 2011-2016 Founder World of Shape (45.000 online asiakasta)
 • 2016 – TE3 Oy Liikkuvuuden mittaus ja harjoittelu
 • Valmentanut ammattiurheilijoita 16 vuoden ajan

Haluatko lisätä hyvinvointia työpaikalla tai kotona? Tutustu TE3 hyvinvointikoulutukseen ja tee itsestäsi oman kehosi asiantuntija: www.te3health.com
Kiinnostaa liikkuvuuksien mittaaminen ja analysointi TE3 Älykeppiä hyödyntäen? Tutustu TE3 Mobility konseptiin: www.te3mobility.com